Jesteśmy spółką z doświadczeniem

Doświadczenie i tradycje Spółki w zarządzaniu nieruchomościami sięgają 1951 roku, kiedy to zarządzeniem Prezydium Rady Narodowej w Tarnowie został powołany w dniu 21 kwietnia 1951 roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, przekształcony w roku 1974 - zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnowa - w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, które to Przedsiębiorstwo stało się w poprzednikiem prawnym obecnej Spółki

Więcej…

O firmie Kadra
Lokale użytkowe Tablice reklamowe

Przetargi [zobacz wszystkie»]

[17.04.2018] Przetarg nieograniczony na remont elewacji budynków przy ul. Żydowskiej wraz z remontem klatek schodowych

Ogłoszenie nr 546733-N-2018 z dnia 2018-04-17 r.
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.: Remont elewacji budynków przy ul. Żydowskiej wraz z remontem klatek schodowych w Tarnowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Więcej…
[17.04.2018] Przetarg nieograniczony Remont elewacji i klatki schodowej wraz z izolacją ścian piwnic budynku przy ul. Wekslarska 2 w Tarnowie

Ogłoszenie nr 546711-N-2018 z dnia 2018-04-17 r.
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.: Remont elewacji i klatki schodowej wraz z izolacją ścian piwnic budynku przy ul. Wekslarska 2 w Tarnowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Więcej…
[17.04.2018] Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Tarnowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych wg wykazu podanego poniżej, stanowiących własność Gminy Miasta Tarnowa.

Przetarg odbędzie się w dniu:  11 maja 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w budynku Urzędu Miasta Tarnowa  przy ul.  Goldhammera 3  – Sala Nr 8 (parter).
 

Więcej…
DUONET strony internetowe