Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

z siedzibą 33 – 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9, powstała 29 maja 1992 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Aktem konstytuującym jest Akt Przekształcenia sporządzony w formie Aktu Notarialnego w dniu 29.05.1992 r. – Repertorium A Nr 9214/92. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym Kraków – Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000061103.Wszystkie udziały w Spółce należą do Gminy Miasta Tarnowa.

CENTRALA MZB
14 621 93 81
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - piątek 7:00 - 15:00
POGOTOWIE TECHNICZNE
14 621 09 53
Wtorek - piątek 15:00 - 7:00
Sobota, niedziela, święta: 24h

Aktualne przetargi

13 lipca 2020

Przetarg nieograniczony na remont lokalu użytkowego

Pliki do pobrania: Ogłoszenie o przetargu Formularz ofertowy Specyfikacja Załączniki Przedmiar robót

Czytaj więcej
20 maja 2020

Przetarg nieograniczony na remont lokali mieszkalnych - pustostany

Pliki do pobrania: Ogłoszenie o przetargu Formularz ofertowy Specyfikacja Załączniki Zadanie 1 Informacja z otwarcia ofert.....( pobierz )

Czytaj więcej
06 kwietnia 2020

Przetarg nieograniczony na remont lokali mieszkalnych - pustostany

Pliki do pobrania: Ogłoszenie o przetargu Formularz ofertowy Specyfikacja Załączniki Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Zadanie nr 3 Zadanie nr 4 Zadanie...

Czytaj więcej