Przetargi

Przetargi - lokale użytkowe

[05.06.2018] Lokale użytkowe przeznaczone do wynajmu w miesiącu lipicu 2018r.

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Tarnowa - na podstawie art.35, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.1997 Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami) – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajmu w miesiącu lipcu 2018 r. następujące lokale użytkowe:

[10.05.2018] przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń garażowych

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Tarnowa
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń garażowych wg wykazu
podanego poniżej, stanowiących własność Gminy Miasta Tarnowa.
Przetarg odbędzie się w dniu: 07 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w budynku Urzędu
Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3 – Sala Nr 8 (parter).

[17.04.2018] Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Tarnowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych wg wykazu podanego poniżej, stanowiących własność Gminy Miasta Tarnowa.

Przetarg odbędzie się w dniu:  11 maja 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w budynku Urzędu Miasta Tarnowa  przy ul.  Goldhammera 3  – Sala Nr 8 (parter).
 

[10.04.2018] Pomieszczenia garażowe przeznaczone do wynajmu w miesiącu czerwcu 2018 r.

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie działając w imieniu Prezydenta Miasta
Tarnowa - na podstawie art. 35, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U.1997 Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami) – podaje do
publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajmu w miesiącu czerwcu 2018 r. niżej
wymienione pomieszczenia garażowe:

[06.04.2018] Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Tarnowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych wg wykazu podanego poniżej, stanowiących własność Gminy Miasta Tarnowa.

 

Przetarg odbędzie się w dniu:  06 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w budynku Urzędu Miasta Tarnowa  przy ul.  Goldhammera 3  – Sala Nr 8 (parter).

 

[09.03.2018] Lokale użytkowe przeznaczone do wynajmu w kwietniu 2018r.

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Tarnowa - na podstawie art.35, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.1997 Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami) – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajmu w miesiącu kwietniu 2018 r. następujące lokale użytkowe:

[02.02.2018] Lokale użytkowe przeznaczone do wynajmu w lutym 2018r.

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Tarnowa - na podstawie art.35, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.1997 Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami) – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajmu w miesiącu lutym 2018 r. następujące lokale użytkowe:

[27.10.2017] Ogłoszenie o wynajmie lokalu w budynku 3-go Maja 6

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 3-go Maja 6 informuje, że istnieje możliwość wynajmu:

 

DUONET strony internetowe